گالری فریور گالری فریور

شرایط استفاده

- در صورت خرید کالای موجود قیمت طلا مطابق همان روز محاسبه میشود
- در صورت ثبت سفارشات دلخواه قیمت طلا و اجرت زمان تسویه کار و تحویل آن محاسبه میشود
- در صورت امکان تعویض یا مرجوع کردن محصول ، اجرت طلا کسر و به نرخ روز خریداری میشود
محصولات پیشنهادی اوت لت